Плато със сирена, мезета и плодове

Плато със сирена, мезета и плодове

Малко плато със сирена, мезета и плодове. Може да бъде и голямо плато.